ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ม้าแม่ก่ำ
ม้าแม่ก่ำ
Desmodium sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Papilionaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Desmodium sp.
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น ม้าแม่ก่ำ(ไทใหญ่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ราก ต้มกินสดหรือดองเหล้าเป็นยาบำรุงกำลัง และเจริญอาหาร (ต้องเก็บวันเสาร์ตอนกลางวัน)(ไทใหญ่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง