ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Tuba root, Derris
Tuba root, Derris
Derris elliptica (Wall.) Benth. (Syn. Derris elliptica (Roxb.) Benth.)
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Leguminosae (Papilionaceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Derris elliptica (Wall.) Benth. (Syn. Derris elliptica (Roxb.) Benth.)
 
  ชื่อไทย หางไหลแดง
 
  ชื่อท้องถิ่น - หมั้งเละ(ม้ง), มึไหล(ลั้วะ), สะมีคริด(ลั้วะ), ไล้(ขมุ), โหละก่อนบั๊ว(เมี่ยน), เครือไหล(ไทลื้อ), แพล่(ปะหล่อง) - กะลำเพาะ เครือไหลน้ำ โล่ติ้น อวดน้ำ [2]
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้พุ่มแกมเถา ลำต้นสีน้ำตาลแกมม่วง
ใบ ยาวถึง 15 นิ้ว เป็นใบประกอบมี 9-13 ใบย่อย
ดอก ลักษณะแบบถั่วและเป็นดอกช่อ ผลเป็นฝักยาว 3-5 นิ้ว มี 1-4 เมล็ด รากยาวถึง 2 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1ซม. สีน้ำตาลแดง รากโล่ติ้นมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเมื่อเคี้ยวรากนี้ทำให้ลิ้นและลำคอชา [2]
 
  ใบ ใบ ยาวถึง 15 นิ้ว เป็นใบประกอบมี 9-13 ใบย่อย
 
  ดอก ดอก ลักษณะแบบถั่วและเป็นดอกช่อ
 
  ผล ผลเป็นฝักยาว 3-5 นิ้ว มี 1-4 เมล็ด รากยาวถึง 2 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1ซม. สีน้ำตาลแดง รากโล่ติ้นมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเมื่อเคี้ยวรากนี้ทำให้ลิ้นและลำคอชา [2]
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ราก นำมาทุบแล้วแช่น้ำใช้เป็นยาเบื่อปลา (ม้ง,ลั้วะ,ขมุ,ไทลื้อ,เมี่ยน)
ลำต้น ทุบแล้วนำไปแช่ไว้ในลำห้วย จะทำให้ปลาเมา สามารถจับมากินได้ง่าย(ปะหล่อง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[2] สมพร ภูติยานันต์, 2546. สมุนไพรใกล้ตัว เล่ม 6 : สมุนไพรที่เป็นพิษ. วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ตุลย์การพิมพ์, เชียงใหม่.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง