ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา กาฝากมะม่วง
กาฝากมะม่วง
Dendrophthoe pentandra (L.) Miq.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Loranthaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendrophthoe pentandra (L.) Miq.
 
  ชื่อไทย กาฝากมะม่วง
 
  ชื่อท้องถิ่น หล่อมีโชะพะโด่(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ กาฝาก เป็นพุ่ม ต้นแข็งแรง ยอดอ่อนมีขน ช่อดอกและดอกมีขนสีขาว หรือเทา หรือสีน้ำตาล ตามปลายกลีบดอกมีขนบาง
ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้าม หรือเรียงกระจัดกระจาย รูปใบมีหลายแบบ ส่วนมากรุ)รีแคบ หรือกว้าง กว้าง 3-8 ซม. ยาว 6-13 ซม. ปลายใบส่วนใหญ่มน แหลม หรือเรียวแหลมเป็นส่วนน้อย โคนใบสอบแหลม หรือเป็นครีบ สีเขียวหม่น ด้านบนสีเข้มกว่าด้านล่าง เส้นกลางใบและส้นแขนงใบเห็นชัดทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 0.5-2 ซม.
ดอก ออกแบบช่อกระจะ ตามข้อ แกนช่อดอกยาว 1-2 ซม. มี 6-12 ดอก แต่ละดอกมีใบประดับรองรับ 1 ใบ ก้านดอกยาว 1-4 มม. กลีบดอก 5 กลีบ ติดกันเป็นหลอด ยาว 1.2-2 ซม. ส่วนโคนดอกเป็นเหลี่ยมหรือเป็นปีก ปลายกลีบกลม มน หรือรูปกระบอง ส่วนมากสีเขียว เหลือง หรือสีส้ม ดอกบาน หลอดยาว 6-12 มม. รูประฆังแคบ หรือกว้าง ปลายแยก 5 แฉก ม้วนกลับ อับเรณู ยาว 2-5 มม. ปลายมน เกสรเพศเมียมีก้านเกสร 1 อัน ยอดเกสรเป็นตุ่มกลม
ผล รูปไข่ [8]
 
  ใบ ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้าม หรือเรียงกระจัดกระจาย รูปใบมีหลายแบบ ส่วนมากรุ)รีแคบ หรือกว้าง กว้าง 3-8 ซม. ยาว 6-13 ซม. ปลายใบส่วนใหญ่มน แหลม หรือเรียวแหลมเป็นส่วนน้อย โคนใบสอบแหลม หรือเป็นครีบ สีเขียวหม่น ด้านบนสีเข้มกว่าด้านล่าง เส้นกลางใบและส้นแขนงใบเห็นชัดทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 0.5-2 ซม.
 
  ดอก ดอก ออกแบบช่อกระจะ ตามข้อ แกนช่อดอกยาว 1-2 ซม. มี 6-12 ดอก แต่ละดอกมีใบประดับรองรับ 1 ใบ ก้านดอกยาว 1-4 มม. กลีบดอก 5 กลีบ ติดกันเป็นหลอด ยาว 1.2-2 ซม. ส่วนโคนดอกเป็นเหลี่ยมหรือเป็นปีก ปลายกลีบกลม มน หรือรูปกระบอง ส่วนมากสีเขียว เหลือง หรือสีส้ม ดอกบาน หลอดยาว 6-12 มม. รูประฆังแคบ หรือกว้าง ปลายแยก 5 แฉก ม้วนกลับ อับเรณู ยาว 2-5 มม. ปลายมน เกสรเพศเมียมีก้านเกสร 1 อัน ยอดเกสรเป็นตุ่มกลม
 
  ผล ผล รูปไข่ [8]
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผล รับประทานได้(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
- ทั้งต้น ตากแห้ง ชงดื่มลดความดันโลหิต
ใบ ชงดื่มแก้ไอ ตำพอกแผล [8]
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[8] ก่องกานดา ชยามฤตและลีนา ผู้พัฒนพงศ์, 2545. สมุนไพรไทยตอนที่ 7 . ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ หอพรรณไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง