ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ตำแยช้าง, หานช้างร้อง
ตำแยช้าง, หานช้างร้อง
Dendrocnide stimulans (L.f.) Chew
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Urticaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendrocnide stimulans (L.f.) Chew
 
  ชื่อไทย ตำแยช้าง, หานช้างร้อง
 
  ชื่อท้องถิ่น ช้างร้อง(ลั้วะ), หานช้างร้อง(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ - พืชสมุนไพรที่มีหนาม [2]
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกต้น กิ่ง และราก เอาไปต้มอาบแก้อาการคันจากยางรัก(คนเมือง)
ทั้งต้น ต้มน้ำดื่ม รักษาอาการโรคเอดส์(กะเหรี่ยง)
- ทั้งต้น หากสัมผัสโดนจะมีอาการคัน(ลั้วะ,คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[2] สมพร ภูติยานันต์, 2546. สมุนไพรใกล้ตัว เล่ม 6 : สมุนไพรที่เป็นพิษ. วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ตุลย์การพิมพ์, เชียงใหม่.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง