ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หก, ไผ่หก
หก, ไผ่หก
Dendrocalamus hamiltonii Nees
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Poaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendrocalamus hamiltonii Nees
 
  ชื่อไทย หก, ไผ่หก
 
  ชื่อท้องถิ่น หว่าพะโดะ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ไผ่หก(คนเมือง,ม้ง), วะสู่(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), เล่าต๊อก(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - หน่อไม้ รับประทานได้(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
หน่ออ่อน ใช้ประกอบอาหาร เช่น แกง(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
- ลำต้น ใช้ทำเป็นตอกเพื่อใช้จักสานและมัดสิ่งของ(คนเมือง)
เนื้อไม้ ใช้ทำโครงสร้างต่างๆ ของบ้าน เช่น ไม้กระดานทำ ฝาบ้าน(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
ลำต้น ใช้จักเป็นตอกสำหรับทำเครื่องจักสาน(เมี่ยน,กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
ลำต้นใช้ตีเป็นฟากสร้างบ้าน (กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
ลำต้น ตีให้เป็นแผ่นใช้เป็นพื้นและฝาบ้าน(ม้ง)
เนื้อไม้ ใช้ทำโครงสร้างต่างๆ ของบ้าน เช่น ไม้กระดานทำ ฝาบ้าน(คนเมือง)
- กาบหุ้มลำต้น ใช้มุงหลังคา(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง