ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา น้ำลายผีเสื้อ
น้ำลายผีเสื้อ
Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Urticaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd.
 
  ชื่อไทย น้ำลายผีเสื้อ
 
  ชื่อท้องถิ่น ลำคุด ลำแลดแค้ด(ลั้วะ), ลำคริ้ด(ลั้วะ), ปอบอมี(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้ มีรสหวานเล็กน้อย(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
- เปลือกต้น ใช้ทำเชือก(ลั้วะ)
- ราก เข้าสูตรยา โดยนำไปต้มน้ำดื่มรักษาโรคกระเพาะ หรือ บำรุงกำลัง(ลั้วะ)
- ใบและผล เป็นอาหารเลี้ยงกระต่าย(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง