ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เครือแกง
เครือแกง
Dalbergia sp.5
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Papilionaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Dalbergia sp.5
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น เครือแกง(ไทใหญ่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ทั้งต้น ให้ผู้ชายต้มอาบ เชื่อว่าทำให้หนังเหนียว ยิง ฟัน ไม่เข้า (ผู้หญิงห้ามใช้) (ไทใหญ่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง