ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ประดู่
ประดู่
Dalbergia sp.4
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Papilionaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Dalbergia sp.4
 
  ชื่อไทย ประดู่
 
  ชื่อท้องถิ่น ไฮ่มะกึ๊ตอก(ปะหล่อง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกต้น ใช้ย้อมผ้า ให้สีน้ำตาล(ปะหล่อง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง