ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ���������������������������������������, ���������������������������,���������������������������������, ������������������, ���������������
กระพี้เขาควาย, ไม้เก็ดดำ,เก็ดเขาควาย, ชิงชัน, กะพี้
Dalbergia cultrata Graham ex Benth
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Papilionaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Dalbergia cultrata Graham ex Benth
 
  ชื่อไทย กระพี้เขาควาย, ไม้เก็ดดำ,เก็ดเขาควาย, ชิงชัน, กะพี้
 
  ชื่อท้องถิ่น ไม้เก็ดเขาควาย(คนเมือง), ไม้เก็ดดำ(คนเมือง), เส่แพร่ะ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ต้นผลัดใบสูง 10-25 ม. เรือนยอดเป็นพุ่มทรงสูงถึงค่อนข้างกลม เปลือกสีน้ำตาลเทา เรียบหรือแตกเป็นสะเก็ด กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนปกคลุม
 
  ใบ ใบประกอบรูปขนนก ก้านใบรวมแกนช่อใบยาว 10-15 ซม. มีใบย่อย 7-11 ใบ เรียงสลับ แผ่นใบย่อยรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 2.5-4.5 ซม. ปลายมนบางครั้งหยักเว้า โคนสอบเข้าเป็นรูปลิ่มหรือมนกลมเล็กน้อย ใบแก่เกลี้ยงหรือเกือบเกลี้ยง
 
  ดอก ดอกสีขาว ออกพร้อมกับผลิใบใหม่ เป็นช่อแยกแขนงสั้นๆตามง่ามใบใกล้ยอด
 
  ผล ผลเป็นฝัก รูปขอบขนาน ปลายและโคนฝักมน กว้างประมาณ 2 ซม. ยาว 5-10 ซม. ส่วนใหญ่มีเพียง 1 เมล็ด แต่บางครั้งพบถึง 4 เมล็ด
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - แก่นไม้ ใช้ทำด้ามค้อน(คนเมือง)
เนื้อไม้ ใช้ทำโครงสร้างส่วนต่างๆของบ้าน เช่น เสาบ้าน(คนเมือง)
- เนื้อไม้ ใช้ทำฟืน(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
http://202.183.194.17/agriculture/index.php?name=wood
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง