ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา กระพี้เขาควาย, ไม้เก็ดดำ,เก็ดเขาควาย, ชิงชัน, กะพี้
กระพี้เขาควาย, ไม้เก็ดดำ,เก็ดเขาควาย, ชิงชัน, กะพี้
Dalbergia cultrata Graham ex Benth
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Papilionaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Dalbergia cultrata Graham ex Benth
 
  ชื่อไทย กระพี้เขาควาย, ไม้เก็ดดำ,เก็ดเขาควาย, ชิงชัน, กะพี้
 
  ชื่อท้องถิ่น ไม้เก็ดเขาควาย(คนเมือง), ไม้เก็ดดำ(คนเมือง), เส่แพร่ะ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ต้นผลัดใบสูง 10-25 ม. เรือนยอดเป็นพุ่มทรงสูงถึงค่อนข้างกลม เปลือกสีน้ำตาลเทา เรียบหรือแตกเป็นสะเก็ด กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนปกคลุม
 
  ใบ ใบประกอบรูปขนนก ก้านใบรวมแกนช่อใบยาว 10-15 ซม. มีใบย่อย 7-11 ใบ เรียงสลับ แผ่นใบย่อยรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 2.5-4.5 ซม. ปลายมนบางครั้งหยักเว้า โคนสอบเข้าเป็นรูปลิ่มหรือมนกลมเล็กน้อย ใบแก่เกลี้ยงหรือเกือบเกลี้ยง
 
  ดอก ดอกสีขาว ออกพร้อมกับผลิใบใหม่ เป็นช่อแยกแขนงสั้นๆตามง่ามใบใกล้ยอด
 
  ผล ผลเป็นฝัก รูปขอบขนาน ปลายและโคนฝักมน กว้างประมาณ 2 ซม. ยาว 5-10 ซม. ส่วนใหญ่มีเพียง 1 เมล็ด แต่บางครั้งพบถึง 4 เมล็ด
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - แก่นไม้ ใช้ทำด้ามค้อน(คนเมือง)
เนื้อไม้ ใช้ทำโครงสร้างส่วนต่างๆของบ้าน เช่น เสาบ้าน(คนเมือง)
- เนื้อไม้ ใช้ทำฟืน(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
http://202.183.194.17/agriculture/index.php?name=wood
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง