ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ดูลอย(ขมุ)
ดูลอย(ขมุ)
-
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ -
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ -
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น ดูลอย(ขมุ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ราก ต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการปวดท้องใช้ร่วมกับข้าวเม่านก ขี้อ้น มะแฟนข้าว และหงอนไก่(ขมุ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง