ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ������
กก
Cyperus sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Cyperaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyperus sp.
 
  ชื่อไทย กก
 
  ชื่อท้องถิ่น หร๊วยเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ก้านใบ ฉีกเป็นเส้นแล้วตากแห้งสานเป็นกระบุง(กะเหรี่ยงแดง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง