ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา อาวแดง
อาวแดง
Curcuma sp.5
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Zingiberaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma sp.5
 
  ชื่อไทย อาวแดง
 
  ชื่อท้องถิ่น รางจะเกี๊ยะล์(ขมุ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ช่อดอกอ่อน ลวกจิ้มน้ำพริกหรือทุบๆแล้วนำไปฉาบน้ำมันกินจิ้มน้ำพริก(ขมุ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง