ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา พ่อตะจึ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ขมิ้นดำ(ลั้วะ)
พ่อตะจึ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ขมิ้นดำ(ลั้วะ)
Curcuma sp.2
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Zingiberaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma sp.2
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น พ่อตะจึ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ขมิ้นดำ(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ช่อดอก ลวกกินกับน้ำพริก(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
- หัวใต้ดิน ตากแห้งแล้วนำมาดองเหล้าหรือต้มน้ำดื่มแก้อาการปวดเมื่อย(ลั้วะ)
หัวใต้ดิน ต้มน้ำดื่มแก้พิษ เช่น พิษจากการถูกงูกัดหรือเสือ กัด(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง