ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ขมิ้นขม
ขมิ้นขม
Curcuma sp.1
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Zingiberaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma sp.1
 
  ชื่อไทย ขมิ้นขม
 
  ชื่อท้องถิ่น โบกเด่(อึ)(ปะหล่อง), อาวแดง(คนเมือง), โทเปาะเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ช่อดอก รับประทานสดหรือลวกกินกับน้ำพริก(ปะหล่อง,คนเมือง,กะเหรี่ยงแดง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง