ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
Curcuma comosa Roxb.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Zingiberaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma comosa Roxb.
 
  ชื่อไทย ว่านชักมดลูก
 
  ชื่อท้องถิ่น ว่านชักมดลูก(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 1 เมตร หัวใต้ดินขนาดใหญ่ อาจยาวถึง 10 ซม. เนื้อสีส้มถึงสีส้มแดง ใบเดี่ยว เรียงสลับ ออกเป็นกระจุกเหนือดิน รูปวงรีหรือรูปวงรีแกมใบหอกกว้าง 15 - 20 ซม. ยาว 40 - 90 ซม. มีแถบสีม่วงกว้างได้ถึง 10 ซม. บริเวณกลางใบ ดอกช่อเชิงลด ออกที่บริเวณกาบใบ ก้านดอกยาว 15 - 20 ซม. กลีบดอกสีแดงอ่อน ใบประดับสีม่วง เกสรตัวผู้ที่เป็นหมัน แปรรูปคล้ายกลีบดอกสีเหลือง ผลแห้ง แตกได้
 
  ใบ ใบเดี่ยวออกเรียงสลับเป็นกระจุกใกล้ราก ใบรูปขอบขนานแกมรูปรี
 
  ดอก ดอกเป็นช่อมีสีชมพู แทงออกจากพื้นดิน เกสรเพศผู้สีขาวเป็นหมัน ใบประดับที่ไม่ได้รองรับดอกย่อยมีสีม่วง ส่วนใบประดับที่รองรับดอกย่อยมีสีเขียวอ่อน
 
  ผล ผลแห้งแตกออกได้
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - หัวใต้ดิน ต้มน้ำดื่มสำหรับผู้หญิงที่เพิ่งคลอดบุตร เพื่อช่วย ให้มดลูกเข้าอู่ แก้อาการปวดท้องน้อย และบำรุงเลือด(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ ชอบขึ้นในดินร่วนซุย ระบายน้ำดี แสงแดดรำไร
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง