ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เปล้าน้อย, เปล้า
เปล้าน้อย, เปล้า
Croton stellatopilosus Ohba
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Euphorbiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Croton stellatopilosus Ohba
 
  ชื่อไทย เปล้าน้อย, เปล้า
 
  ชื่อท้องถิ่น เปล้าน้อย(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เปล้าเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นสูง1-4 เมตร ผลัดใบ
 
  ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับรูปใบหอกกลับ กว้าง4-6 ซม. ยาว 10-15 ซม.
 
  ดอก ดอกช่อ ออกที่ซอกใบบริเวณปลายกิ่งและที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยขนาดเล็ก แยกเพศ อยู่ในช่อเดียวกัน กลีบดอกสีนวล
 
  ผล ผลเป็นผลแห้ง แตกได้ มี 3 พู
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ลำต้น ใช้เข้ายาแก้ผิดเดือน(อาการผิดปกติช่วงมี ประจำเดือน) ร่วมกับหนาดจืด ใบ เอาไปอังไฟแล้วให้สตรี ที่คลอดลูกใหม่นั่ง ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็ว(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง