ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ติ้วเกลี้ยง
ติ้วเกลี้ยง
Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Clusiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume
 
  ชื่อไทย ติ้วเกลี้ยง
 
  ชื่อท้องถิ่น ลำติ้ว(ลั้วะ), ติ้วส้ม(คนเมือง), ตุ๊ดจรึ่ม(ขมุ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ยืนต้น ขนาเล็กถึงใหญ่ ผลัดใบ สูง 8-30 ม. ลำต้นเปลาตรง มีน้ำยางสีเหลืองแกมแดง ใบ
 
  ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปวงรี กว้าง 2-3.5 ซ.ม. ยาว 4.5-10 ซ.ม.
 
  ดอก ดอกเดี่ยว หรือกระจุกๆ ละ 2-5 ดอก ที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง กลีบดอกสีส้มหรือแดง
 
  ผล ผล แห้งแตก รูปวงรี แข็ง เกลี้ยงเป็นมัน แตกเป็น 3 พู เมล็ดมีปีกบางๆ
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน รับประทานได้(ลั้วะ)
ใบอ่อน รับประทานกับลาบหรือน้ำพริก(คนเมือง)
- เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ลั้วะ)
- ลำต้น ใช้ทำฟืนสำหรับจุดไฟต้มยาให้สตรีหลังคลอดที่อยู่ไฟ เพราะควันไม่เหม็น(คนเมือง)
ลำต้น ใช้ทำฟืน(ใช้ติดไฟได้ดีมาก)(ขมุ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ http://www.qsbg.org/Database/plantdb/mdp/mdpdetails.asp?id=183
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง