ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา กุ่มบก
กุ่มบก
Crateva adansonii DC. subsp. odorata Jacobs
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Capparaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Crateva adansonii DC. subsp. odorata Jacobs
 
  ชื่อไทย กุ่มบก
 
  ชื่อท้องถิ่น ผักหลื้อ(ไทใหญ่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 6-10 เมตร เปลือกต้นหนา
 
  ใบ ใบ เป็นใบประกอบ ใบย่อย 3 ใบ รูปหอก ปลายแหลม โคนใบสอบแคบ กว้าง 5-6 เซนติเมตร ยาว 9-10 เซนติเมตร ก้านใบย่อยมีต่อมเล็กๆ ที่ปลายก้าน
 
  ดอก ดอก โตประมาณ 2-5 เซนติเมตร สีขาวอมเขียวอ่อนๆ เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนวลหรือชมพู ก้านเกสรตัวผู้สีม่วง ออกเป็นช่อ
 
  ผล ผล ผลกลมขนาดประมาณ 1 นิ้ว
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน นำไปประกอบอาหาร เช่น แกง(ไทใหญ่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
http://www.thaibiodiversity.org/Life/LifeDetail.aspx?LifeID=74167
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง