ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker
Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker
Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Asteraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น -
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน และใบอ่อนกินสดกับน้ำพริก(กะเหรี่ยงแดง)(กะเหรี่ยงแดง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง