ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ถอบแถบเครือ
ถอบแถบเครือ
Connarus semidecandrus Jack
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Connaraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Connarus semidecandrus Jack
 
  ชื่อไทย ถอบแถบเครือ
 
  ชื่อท้องถิ่น บบเจ่ยเพย(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้พุ่มเลื้อย สูง 2-4 ม.
 
  ใบ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 3-7 ใบ รูปรีหรือรูปใบหอก กว้าง 4-8 ซม. ยาว 8-22 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลม ผิวใบเรียบมัน
 
  ดอก ดอกสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อน ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มีขนสีสนิมแดงทั่วไป ช่อดอกยาว 15-35 ซม.กลีบรองดอกรูปไข่หรือรูปรี มีขนด้านนอก กลีบดอกรูปขอบขนานเกลี้ยง ขนาด 3-7 มม.
 
  ผล ผลลักษณะเป็นกระเปาะ เปลือกบาง แห้งแตกได้ กว้าง 1-2 ซม. ยาว 1.5-3.5 ซม. ผิวเกลี้ยงเมื่อสุกสีส้ม เมล็ดสีดำมีเยื่อหุ้มสีเหลืองส้ม
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบอ่อน รับประทานกับลาบ(เมี่ยน)
- ใบ นำไปต้มน้ำล้างแผลที่เกิดจากน้ำร้อนลวกหรือไฟไหม้, เครือ นำมาต้มน้ำดื่มเป็นยาบำรุงกำลัง(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ ศูนย์ข้อมูลพืช สำนักวิชาการ-วิจัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์
http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?Botanic_ID=1073
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง