ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ผักปลาบ
ผักปลาบ
Commelina benghalensis L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Commelinaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Commelina benghalensis L.
 
  ชื่อไทย ผักปลาบ
 
  ชื่อท้องถิ่น ผักงอง(ขมุ), สะพาน(เมี่ยน), ผักกาบปลี(คนเมือง), ผักขาบ(ไทลื้อ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นพืชอายุปีเดียว ลำต้นอวบน้ำทอดเลื้อยไปตามพื้นดินปลายยอดชูตั้งขึ้น สูง 65-85
เซนติเมตร ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.1 – 3.5 มิลลิเมตร
 
  ใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่ (ovate) หรือรูปรี(elliptic) กว้าง 1.0- 3.5 เซนติเมตร ยาว 1.7 – 8.0 เซนติเมตร โคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้นยาว 0.8 – 1.6 เซนติเมตร ขอบใบมีขนครุย (ciliate) มีใบประดับสีเขียวหุ้มช่อดอก ตามลำต้น แผ่นใบทั้งสองด้านและ หลังใบประดับ (bract) จะมีขนละเอียดสั้นๆ ปกคลุมหนาแน่น
 
  ดอก ดอกแบบช่อกระจุก (cymose) ออกดอกตามปลายกิ่งหรือตามซอกใบ กลีบเลี้ยง 3 กลีบ สีเขียวอ่อนใส
กลีบดอกสีม่วงแกมน้ำเงิน อับเกสรเพศผู้มี 6 อัน ซึ่ง 4 อัน เป็นหมันจะมีสีเหลืองสด อีก 2 อัน
ไม่เป็นหมันจะมีสีม่วงเข้ม ยอดและก้านเกสรเพศเมียและก้านชูอับเรณูสีม่วงอ่อน พบออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน นึ่งกินกับน้ำพริก(ขมุ,ไทลื้อ)
ยอดอ่อน ลวกเป็นผักจิ้มน้ำพริก(เมี่ยน)
ยอดอ่อนและใบ นึ่งกินกับน้ำพริกหรือใช้ใส่แกงส้ม(คนเมือง)
- ใบ ใช้ต้มน้ำอาบสำหรับรักษาคนที่ป่วยกระเสาะกระแสะ เป็นๆ หายๆ ช่วยให้หายป่วย(เมี่ยน)
- ยอดและใบ สับหยาบๆ ผสมรำใช้เป็นอาหารหมู(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ พบตามที่ชุ่มชื้นตามคลองหนองน้ำหรือในนา
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง