ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เลียบ, ผักเฮือด
เลียบ, ผักเฮือด
Ficus lacor Buch.-Ham. (Syn.Ficus infectoria Roxb.)
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Moraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus lacor Buch.-Ham. (Syn.Ficus infectoria Roxb.)
 
  ชื่อไทย เลียบ, ผักเฮือด
 
  ชื่อท้องถิ่น ผักเฮียก(คนเมือง), ผักฮี้ (ไทใหญ่), ฉริผักเฮือด(ขมุ), ผักเฮือด(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ผักเฮียกเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ ขนาดเดียวกับไทรและมะเดื่อ สูง 8-15 เมตร เปลือกต้นบางและเรียบ ผลัดใบพร้อมกันทั้งต้น
 
  ใบ ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปไข่และรูปรี กว้าง 6-7 ซม. ยาว 7-18 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบหนาและมัน ยอดอ่อนม้วนเป็นแท่ง รูปทรงกระบอก ปลายเรียวแหลม ใบอ่อนสีแดง มีขนละเอียดคล้ายไหม
 
  ดอก ดอกช่อเล็กๆ ออกตามลำต้นและกิ่ง
 
  ผล ผลกลม สีเขียวอ่อนออกขาว ผลสุกสีเหลือง
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดและใบอ่อน ประกอบอาหารเช่น แกง ยำ(คนเมือง,ปะหล่อง)
ยอดอ่อน นำไปแกงหรือนำไปนึ่งก่อนจึงเอาไปยำ (ไทใหญ่)
ใบ นำมาต้มแล้วใช้ห่อเกลือกินแบบเมี่ยง(ขมุ)
- เนื้อไม้ ใช้ทำด้ามจอบ เสียม (ไทใหญ่
- ยอดอ่อน เก็บขายได้ราคากิโลกรัมละ 40-50 บาท(คนเมือง)
ยาง ใช้ดักนก (ไทใหญ่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ ชอบขึ้นในป่าผสมผลัดใบ ป่าโปร่ง และตามเชิงเขาในสภาพพื้นที่ ค่อนข้างแห้งแล้ง
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง