ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา อวดเชือก
อวดเชือก
Combretum sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Combretaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Combretum sp.
 
  ชื่อไทย อวดเชือก
 
  ชื่อท้องถิ่น แหนเครือ(ลั้วะ), ผ่อนออึ, ซิคริ๊บ่อ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบอ่อน มีรสฝาดนำมาหมกไฟกินแทนเมี่ยง(ลั้วะ)
- ใบอ่อน นำมาเคี้ยวกินหรือนำรากมาต้มน้ำดื่ม แก้อาการร้อนใน, เครือ นำมาต้มน้ำดื่มแก้อาการปวดท้อง(ลั้วะ)
ทั้งต้น ต้มน้ำดื่มแก้อาการปวดท้องจากท้องเสีย(กะเหรี่ยงเชียงใหม่
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง