ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ก้านถึง
ก้านถึง
Colubrina longipes Backer
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rhamnaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Colubrina longipes Backer
 
  ชื่อไทย ก้านถึง
 
  ชื่อท้องถิ่น ผักก้านถง(ไทลื้อ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ลำต้น: ไม้พุ่ม สูง 1.5-2 เมตร
 
  ใบ ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ ปลายเรียวแหลม โคนมนหรือตัด ขอบจักฟันเลื่อย
 
  ดอก ดอกออกช่อดอกสั้น ออกตามง่ามใบ มีทั้งดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศผู้ ดอกเล็ก กลีบเลี้ยงโคนติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็นกลีบรูปสามเหลี่ยม 5 กลีบ กลีบดอกสีเขียว มี 5 กลีบ แยกจากกันและเรียงสลับกับกลีบเลี้ยง กลีบโค้งคล้ายท้องเรือ เกสรเพศผู้มี 5 อัน อยู่ในส่วนโค้งของกลีบดอก ยอดเกสรเพศเมียมี 3 แฉก
 
  ผล ผลกลมเล็ก มีเนื้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-8 มิลลิเมตร มี 1 เมล็ด
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน นำไปประกอบอาหารเช่น แกงใส่(ไทลื้อ)หน่อไม้ (ไทลื้อ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
http://www.thaibiodiversity.org/Life/LifeDetail.aspx?LifeID=38814
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง