ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา คันทรง, ก้านเถง, ผักก้านถึง
คันทรง, ก้านเถง, ผักก้านถึง
Colubrina asiatica L. ex Brongn.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rhamnaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Colubrina asiatica L. ex Brongn.
 
  ชื่อไทย คันทรง, ก้านเถง, ผักก้านถึง
 
  ชื่อท้องถิ่น ผักหวานต้น(ลั้วะ), ผักก้านถึง(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ผักก้านถึงเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง สูง 2-3 เมตร กิ่งก้านเล็กกลมสีเขียว
 
  ใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปหอก ขนาดใบกว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 3-4 ซม. ปลายและฐานใบแหลม ขอบใบหยักซี่ฟัน เส้นใบมี 3 คู่ ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มกว่าด้านล่าง
 
  ดอก ช่อดอกออกตามซอกใบและกิ่ง ดอกย่อยขนาดเล็ก รูปจาน 8-14 ดอก สีเหลืองแกมเขียว ก้านดอกสั้น กลิ่นหอมอ่อนๆ
 
  ผล ผลเดี่ยวรูปกลมแป้นสีเขียวเข้ม มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ เรียงห้อยลงเป็นแถวตามกิ่ง
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน ใช้ใส่แกงแคหรือนึ่งเป็นผักจิ้มน้ำพริก(ลั้วะ)
- ยอดอ่อน ประกอบอาหารเช่นใช้ใส่แกงขนุน(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง