ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา บอน
บอน
Colocasia sp.2
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Araceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Colocasia sp.2
 
  ชื่อไทย บอน
 
  ชื่อท้องถิ่น บอนแบ๊ว,บอน(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบและก้านใบ รับประทานสดกับน้ำพริกหรือใช้ประกอบอาหาร เช่น แกง โดยจะใส่มะเขือแจ้หรือมะขามเปียก เพื่อแก้คัน(คนเมือง
- ทั้งต้น ต้มเป็นอาหารหมู(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง