ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา คูน, ตูน
คูน, ตูน
Colocasia gigantea Hook.f.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Araceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Colocasia gigantea Hook.f.
 
  ชื่อไทย คูน, ตูน
 
  ชื่อท้องถิ่น ด่อเปื่อนส้า(ปะหล่อง), ตะบุ้ผะ(กะเหรี่ยงแดง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ตูนเป็นไม้ล้มลุกหลายปี มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ลำต้นสีขาว ก้านใบแทงออกจากเหง้า ก้านใบอวบน้ำ ขนาดใหญ่และยาว สีเขียว มีไขเคลือบสีขาวนวล เนื้อของก้านใบฉ่ำน้ำ และมีรูอากาศแทรกอยู่
 
  ใบ ใบเดี่ยวขนาดใหญ่ รูปหัวใจ กว้าง 40-43 ซม. ยาว 28-48 ซม. ปลายใบมนและแหลม โคนใบปิด ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ผิวใบมัน สีเขียวอ่อน
 
  ดอก ช่อดอก ออกเป็นแท่งเดี่ยว ดอกย่อยแยกเพศอยู่ในช่อเดียวกัน สีขาวนวล มีกาบยาวรีสีขาวนวลหุ้มช่อดอก โคนป่องมีช่องเปิดมองเห็นช่อดอกเป็นกระเปาะตรงกลาง คล้ายดอกหน้าวัว
 
  ผล ผลสด สีเขียว
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ มักใช้เป็นส่วนประกอบในแกง เช่น แกงแกนกลางของลำต้นเต่าร้าง(ปะหล่อง)
ก้านใบ ตำรวมกับมะแฟน หรือลวกกินกับน้ำพริก หรือนำไปตากแดด 1 วัน แล้วนำไปดอง(กะเหรี่ยงแดง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
เกรียงไกรและคณะ. 2551. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 190 หน้า
 
  สภาพนิเวศ ชอบขึ้นบริเวณที่มีความชุ่มชื้นสูง แดดไม่จัดมาก
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง