ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Arabica coffee
Arabica coffee
Coffea arabica L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rubiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Coffea arabica L.
 
  ชื่อไทย กาแฟ
 
  ชื่อท้องถิ่น กาแฟ(คนเมือง,กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้พุ่ม สูงได้ถึง 5 เมตร
 
  ใบ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงแบบตรงข้ามสลับฉาก แผ่นใบรูปรี ปลายใบแหลม หรือแหลมมีหาง ขอบใบเรียบ ฐานใบมน
 
  ดอก ดอกเป็นดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาว
 
  ผล ผลเป็นผลเมล็ดแข็ง เมื่ออ่อนสีเขียว เมื่อสุกสีแดง
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผล เก็บผลผลิตเพื่อจำหน่าย(คนเมือง,กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง