ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา พญาปล้องทอง, เสลดพังพอนตัว เมีย
พญาปล้องทอง, เสลดพังพอนตัว เมีย
Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Acanthaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau
 
  ชื่อไทย พญาปล้องทอง, เสลดพังพอนตัว เมีย
 
  ชื่อท้องถิ่น พญายอ(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ พญาปล้องทองเป็นไม้พุ่มรอเลื้อยสูง 1-3 เมตร ช่อดอก
 
  ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปใบหอก ขนาดใบกว้าง 1-3 ซม. ยาว 4-12 ซม. สีเขียวเข้ม
 
  ดอก ออกเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีแดงส้ม โคนกลีบสีเขียวติดกันเป็นหลอดยาว ปลายแยกเป็น 2 ปาก ไม่ค่อยออกดอก
 
  ผล ผลเป็นผลแห้ง แตกได้
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน ใช่ประกอบอาหาร เช่น ใส่แกงแค(คนเมือง)
- ลำต้น ฝนแล้วใช้ทาแผลสดช่วยให้แผลหายเร็ว, รากและ เปลือกต้น ต้มน้ำดื่มเป็นยาบำรุงกำลัง แก้พิษ, ใบ ตากแห้งแล้วตำผสมแมงป่องปิ้งใช้เป็นยาแก้พิษงู(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ ชอบดินร่วน ระบายน้ำดี แสงแดดจัด
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง