ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา นางแย้มหรือปิ้งขาว
นางแย้มหรือปิ้งขาว
Clerodendrum sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Lamiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Clerodendrum sp.
 
  ชื่อไทย นางแย้มหรือปิ้งขาว
 
  ชื่อท้องถิ่น บ่ะกร้าม,บะยักแหน่(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน นึ่งเป็นผักจิ้มน้ำพริก(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง