ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Pagoda flower
Pagoda flower
Clerodendrum paniculatum L. var. paniculatum
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Lamiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Clerodendrum paniculatum L. var. paniculatum
 
  ชื่อไทย นมสวรรค์
 
  ชื่อท้องถิ่น ปิ้งสมุทร(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้พุ่ม
 
  ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ กว้าง 7-38 ซม. ยาว 4-40 ซม. ขอบใบหยักเว้าลึก 3-7 แฉก
 
  ดอก ดอก ช่อขนาดใหญ่ออกที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงรูประฆังสีส้มแดง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว สีส้มแดง
 
  ผล ผลสด รูปทรงกลม สีน้ำเงินแกมเขียวหรือดำ
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ เอามาซ้อนกัน 3 ใบหรือ 7 ใบ แล้วใช้ห่อขี้เถ้าร้อนและ ใบฮ่อมตำและใบเครือเขาน้ำตำ ประคบศีรษะแก้ปวดศีรษะข้างเดียว(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ ศูนย์ข้อมูลพืช สำนักวิชาการ-วิจัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์
http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?Botanic_ID=2480
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง