ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ���������������������, ��������������������� ,������������������������
พู่หมวก, ปิ้งแดง ,นมสวรรค์
Clerodendrum paniculatum L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Lamiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Clerodendrum paniculatum L.
 
  ชื่อไทย พู่หมวก, ปิ้งแดง ,นมสวรรค์
 
  ชื่อท้องถิ่น ปิ้งแดง(คนเมือง), โพโก่เหมาะ(กะเหรี่ยงแดง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ล้มลุก ลำต้นตรงเป็นเหลี่ยม สี่เหลี่ยมเป็นข้อ ๆ ไม่มีกิ่ง แต่มีก้านใบแตกออกจากลำต้นโดยตรง ใบ สีเขียวแกมดำ ผิวใบระคายเล็กน้อย ขอบใบเป็นแฉก 5 แฉก ปลายแฉกแหลม ดอกออกตรงยอดดอกตูม จะมีสีแดงอมน้ำตาลพอบาน จะมีสีเแดงเรื่อ ๆ แต่ละดอกจะมีลักษณะรูปทรงใบโพธิ์ หนึ่งยอด จะออกดอก 1 ช่อ ดอกจะออกเป็นกระจุก เมื่อดอกร่วงจะกลายเป็นผลสีเขียว มีกลีบ ผลสีแดงหรือสีขาวตามชนิดสีของดอกแต่มี 3 กลีบและมีเมล็ดข้างใน 6 เมล็ด ประกบกันเป็นคู่
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบตำพอกแก้ไข่ดันบวม ราก ดอก และต้น แก้พิษแมลงกัดต่อย และช่วยลดไขมันในเส้นเลือด
- ยอดอ่อน นำไปประกอบอาหาร เช่น แกง(คนเมือง)
- ผล ใช้ย้อมผ้า ให้สีม่วงแดง(กะเหรี่ยงแดง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง