ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา พู่หมวก, ปิ้งแดง ,นมสวรรค์
พู่หมวก, ปิ้งแดง ,นมสวรรค์
Clerodendrum paniculatum L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Lamiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Clerodendrum paniculatum L.
 
  ชื่อไทย พู่หมวก, ปิ้งแดง ,นมสวรรค์
 
  ชื่อท้องถิ่น ปิ้งแดง(คนเมือง), โพโก่เหมาะ(กะเหรี่ยงแดง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ล้มลุก ลำต้นตรงเป็นเหลี่ยม สี่เหลี่ยมเป็นข้อ ๆ ไม่มีกิ่ง แต่มีก้านใบแตกออกจากลำต้นโดยตรง ใบ สีเขียวแกมดำ ผิวใบระคายเล็กน้อย ขอบใบเป็นแฉก 5 แฉก ปลายแฉกแหลม ดอกออกตรงยอดดอกตูม จะมีสีแดงอมน้ำตาลพอบาน จะมีสีเแดงเรื่อ ๆ แต่ละดอกจะมีลักษณะรูปทรงใบโพธิ์ หนึ่งยอด จะออกดอก 1 ช่อ ดอกจะออกเป็นกระจุก เมื่อดอกร่วงจะกลายเป็นผลสีเขียว มีกลีบ ผลสีแดงหรือสีขาวตามชนิดสีของดอกแต่มี 3 กลีบและมีเมล็ดข้างใน 6 เมล็ด ประกบกันเป็นคู่
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบตำพอกแก้ไข่ดันบวม ราก ดอก และต้น แก้พิษแมลงกัดต่อย และช่วยลดไขมันในเส้นเลือด
- ยอดอ่อน นำไปประกอบอาหาร เช่น แกง(คนเมือง)
- ผล ใช้ย้อมผ้า ให้สีม่วงแดง(กะเหรี่ยงแดง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง