ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ปิ้งขาว
ปิ้งขาว
Clerodendrum glandulosum Lindl. (Syn. Clerodendrum colebrookianum Walp.)
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Lamiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Clerodendrum glandulosum Lindl. (Syn. Clerodendrum colebrookianum Walp.)
 
  ชื่อไทย ปิ้งขาว
 
  ชื่อท้องถิ่น บ่างยาม(ลั้วะ), คอคอเด๊าะ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), เคาะคอเดาะ, เนาะคอโด๊ะ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), ปิ้งขาว(คนเมือง), บานเดีกยม(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ปิ้งขาวเป็นเป็นไม้พุ่มขนาดย่อม สูง 1-2 เมตร ลำต้นตั้งตรงมีขนเล็กน้อย
 
  ใบ ใบเดี่ยวขนาดใหญ่ รูปหัวใจ ออกเรียงสลับตามข้อเป็นคู่ๆ ตั้งฉากกัน กว้าง 7-38 ซม. ยาว 4-40 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเว้า ขอบจัก ผิวใบหนาและสาก สีเขียวเข้ม เส้นใบสีเขียวอ่อน
 
  ดอก ดอกช่อกระจุกขนาดใหญ่ ออกที่ปลายยอด ดอกย่อยบานไม่พร้อมกัน รูปร่างคล้ายดอกมะลิ สีขาว กลับดอก 5 กลีบ เกสรเพศผู้ยาว 5 อัน
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อนและใบอ่อน นึ่งเป็นผักจิ้มน้ำพริก(ลั้วะ,กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
ยอดอ่อนและดอกอ่อน นำไปลวกรับประทานจิ้มน้ำพริก(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
ช่อดอกอ่อน ลวกกินกับน้ำพริก(คนเมือง)
- ใบ เอาไปอังไฟ แล้วนั่งทับบริเวณที่เป็นริดสีดวง(คนเมือง)
ราก ต้มน้ำดื่มแก้อาการปวดท้องปัสสาวะไม่ออก(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
- ผลสุก ต้มรวมกับฝ้าย ใช้ย้อมผ้า ให้สีเขียวขี้ม้า(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง