ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ตองแตก, เปล้าตองแตก
ตองแตก, เปล้าตองแตก
Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Euphorbiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh
 
  ชื่อไทย ตองแตก, เปล้าตองแตก
 
  ชื่อท้องถิ่น -
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ¬ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 5 เมตร ลำต้น แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่ม
ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ มีก้านใบยาวขึ้นเมื่อใบแก่ลง ยาวได้ประมาณ 10 ซม. แผ่นใบรูปไข่ค่อนไปทางยาว ขอบใบหยักมนโคนใบมน ปลายใบเป็นมุมแหลม ผิวใบหยาบ
ดอก ออกเป็นช่อ ช่อเดี่ยวหรือ 4-5 ช่อ บริเวณยอดของกิ่งหรือต้น แยกเพศในช่อเดียวกัน หรือต่างช่อ ดอกตัวผู้มักออกที่ปลายช่อ มีกลีบเลี้ยงสีเหลืองงอมเขียว ไม่มีกลีบดอก เกสร 14-25 อัน ดอกเพศเมีย มักออกที่โคนช่อ กลีบเลี้ยงสีเขียวไม่มีกลีบดอก
ผล มี 3 พู เวลาแห้งแตกได้เอง [8]
 
  ใบ ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ มีก้านใบยาวขึ้นเมื่อใบแก่ลง ยาวได้ประมาณ 10 ซม. แผ่นใบรูปไข่ค่อนไปทางยาว ขอบใบหยักมนโคนใบมน ปลายใบเป็นมุมแหลม ผิวใบหยาบ
 
  ดอก ดอก ออกเป็นช่อ ช่อเดี่ยวหรือ 4-5 ช่อ บริเวณยอดของกิ่งหรือต้น แยกเพศในช่อเดียวกัน หรือต่างช่อ ดอกตัวผู้มักออกที่ปลายช่อ มีกลีบเลี้ยงสีเหลืองงอมเขียว ไม่มีกลีบดอก เกสร 14-25 อัน ดอกเพศเมีย มักออกที่โคนช่อ กลีบเลี้ยงสีเขียวไม่มีกลีบดอก
 
  ผล ผล มี 3 พู เวลาแห้งแตกได้เอง
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ "- ใบ ต้มกินน้ำช่วยขับเหงื่อ, ราก ต้มกินช่วยขับปัสสาวะ(ไทใหญ่)
ใบ ตากแห้งนำมาชงเหมือนชา แก้อาการง่วง (ไทใหญ่)
ทั้งต้น ต้มน้ำอาบ สำหรับผู้หญิงหลังคลอด ช่วงอยู่ไฟ(อยู่เดือน)(คนเมือง)
- ราก เป็นยาถ่าย ขับลม ขับเสมหะ แก้บวมน้ำ แก้ดีซ่าน แก้ม้ามอักเสบ และรักษาโรคโลหิตจาง
ใบ เป็นยาถ่าย รักษาโรคหืด เมล็ด เป็นยาถ่ายอย่างแรง แก้ปวดตามข้อ [5]"
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[5] พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, 2550. พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์. สวนพฤกษศาสตร์ ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน). เจตนารมณ์ภัณฑ์, ปราจีนบุรี.
[8] ก่องกานดา ชยามฤตและลีนา ผู้พัฒนพงศ์, 2545. สมุนไพรไทยตอนที่ 7 . ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ หอพรรณไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง