ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Citron
Citron
Citrus medica L. var. medica
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rutaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus medica L. var. medica
 
  ชื่อไทย มะนาวควาย, มะนาวแม้ว, ส้มโอ มะละกอ
 
  ชื่อท้องถิ่น เพี๊ยะโชย(ลั้วะ), แผละโช้ย(ลั้วะ), โมโรสะ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผล รับประทานได้ หรือนำมาสับเป็นชิ้นแล้วแช่น้ำปลา พริกป่น ผงชูรส(ลั้วะ)
เปลือกผลสุก รับประทานได้ มีรสหวานเล็กน้อย(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง