ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Pomelo
Pomelo
Citrus maxima (Burm.) Osbeck (Syn. Citrus maxima (Burm.f.) Merr.)
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rutaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus maxima (Burm.) Osbeck (Syn. Citrus maxima (Burm.f.) Merr.)
 
  ชื่อไทย ส้มโอ
 
  ชื่อท้องถิ่น ส้มโอ(คนเมือง), มะโอ(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ บ่าโอเป็นไม้ยืนต้นวงศ์เดียวกับส้มและมะนาว ตามกิ่งมีหนามกระจายอยู่ห่างๆ
 
  ใบ ใบเดี่ยวเวียนสลับ แผ่นใบแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงบนจะมีขนาดใหญ่กว่าช่วงล่างมาก
 
  ดอก ดอกเดี่ยวออกเป็นกลุ่มตามซอกใบ สีขาวหรือสีเขียวอมเหลือง
 
  ผล ผลรูปร่างกลมโต ตามผิวของผลมีต่อมน้ำมันกลิ่นหอมกระจายอยู่ทั่วไป เนื้อในแบ่งเป็นกลีบๆ สีสันแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานเป็นผลไม้(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ ชอบขึ้นในที่โล่ง ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง