ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หัวแหวน, ส้มปี้, ส้มแปะ , ส้มแปะ
หัวแหวน, ส้มปี้, ส้มแปะ , ส้มแปะ
Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Ericaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer
 
  ชื่อไทย หัวแหวน, ส้มปี้, ส้มแปะ , ส้มแปะ
 
  ชื่อท้องถิ่น ซ่อแพระเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), ส้มปี้(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ดอกและยอดอ่อน ยำกับปลาทูหรือปลากระป๋อง มีรสเปรี้ยว(กะเหรี่ยงแดง)
ยอดอ่อน รับประทานสดหรือนำไปใส่ยำปลากระป๋อง มี รสเปรี้ยว(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง