ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หญ้าใบลาย
หญ้าใบลาย
Cissus sp.1
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Vitaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Cissus sp.1
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น หญ้าใบลาย(ไทใหญ่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เครือ ต้มให้ร้อนนำมาตำพอกที่หัวเข่าแก้อาการปวด หรือนำไปใส่ในห่อผ้าแล้วนำมาประคบที่ข้อเท้าแพลงหรือบวม ใช้ได้กับคนและสัตว์ เช่น ม้า(ไทใหญ่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง