ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ดาดตะกั่วเถา, คำแดง
ดาดตะกั่วเถา, คำแดง
Cissus javana DC.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Vitaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Cissus javana DC.
 
  ชื่อไทย ดาดตะกั่วเถา, คำแดง
 
  ชื่อท้องถิ่น สะออบลาย(ลั้วะ),สะมึกริ๊ด(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้พุ่มเลื้อยพาดพัน ยาว 2-10 เมตร ลำต้นเป็นสัน 5-6 เหลี่ยม บริเวณปลายกิ่งสีแดง
 
  ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่แกมขอบขนานแกมใบหอก ด้านบนสีเขียวเข้ม มักมีขนสีขาวบริเวณเส้นใบ ก้านใบสีแดง
 
  ดอก ดอกช่อ ออกตรงข้ามใบ ดอกย่อยจำนวนมาก กลีบดอกสีเขียวปลายกลีบสีแดง
 
  ผล ผลสด รูปทรงกลม สีแดงเข้ม
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ นำไปอังไฟแล้วขยี้ทาผิวหนังรักษาแผลตุ่มคัน(ลั้วะ)
ทั้งต้น ทุบแล้วใช้ประคบบริเวณที่ปวดกระดูกร่วมกับยากริ๊ด(ลั้วะ)
- เครือ มัดคล้องคอวัวควายที่ถูกตัวทักแถ้เข้าไปในจมูก เชื่อว่าจะทำให้ตัวทักแถ้หลุดออกมา โดยใช้คาถาร่วมด้วย(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/siri/index.php?page=search_detail
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง