ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา แพ้พาน, เพี้ยฟาน
แพ้พาน, เพี้ยฟาน
Cipadessa baccifera (Roth) Miq.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Meliaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Cipadessa baccifera (Roth) Miq.
 
  ชื่อไทย แพ้พาน, เพี้ยฟาน
 
  ชื่อท้องถิ่น ซิชอเช(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), ลำสิพลาน บะสับพลาน(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน อังไฟกินกับลาบ(ลั้วะ)
- ราก ตากแห้ง ต้มน้ำดื่มแก้อาการช้ำใน(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
- เนื้อไม้ ใช้ทำเสาและรั้วบ้าน(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง