ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา มะมือ
มะมือ
Choerospondias axillaris (Roxb.) B.L.Burtt
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Anacardiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Choerospondias axillaris (Roxb.) B.L.Burtt
 
  ชื่อไทย มะมือ
 
  ชื่อท้องถิ่น มะมือ(คนเมือง), ลำปุ้น(ลั้วะ), ผักหลั่ง(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้ รสเปรี้ยวอมวาน ผลสุกมีสีเหลือง(คนเมือง,ลั้วะ)
ยอดอ่อน ลวกจิ้มน้ำพริก(ลั้วะ)
- เนื้อไม้ ใช้เป็นโครงสร้างต่างๆ ของบ้าน เช่น เสาบ้าน(คนเมือง,ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง