ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ผักหวานป่า
ผักหวานป่า
Champereia manillana (Blume) Merr.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Opiliaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Champereia manillana (Blume) Merr.
 
  ชื่อไทย ผักหวานป่า
 
  ชื่อท้องถิ่น ผักหวานป่า(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน นำไปประกอบอาหารเช่น แกง หารับประทานได้ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน(คนเมือง,ปะหล่อง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง