ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ข้าวหลาม,ไผ่ข้าวหลาม
ข้าวหลาม,ไผ่ข้าวหลาม
Cephalostachyum pergracile Munro
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Poaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Cephalostachyum pergracile Munro
 
  ชื่อไทย ข้าวหลาม,ไผ่ข้าวหลาม
 
  ชื่อท้องถิ่น เหล้าด้งหาง(เมี่ยน), ไผ่ข้าวหลาม(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไผ่ข้าวหลามเป็นไผ่ขนาดกลาง ลำต้นตรง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-8 ซม. เนื้อลำบางหนาไม่ถึง 5 มม. ปล้องยาว 20-45 ซม. ลำต้นสีเขียวปนเทา กาบสีหมากสุก กาบหุ้มลำหลุดร่วงง่าย มีกิ่งขนาดเท่าๆ กันรอบข้อ
 
  ใบ ใบรูปลิ่มกว้าง 3-6 ซม. ยาว 15-30 ซม. ขอบใบสากคม ครีบใบเห็นได้ชัดมาก ขอบมีขนสีจาง กระจังใบแคบมาก กาบหุ้มใบไม่มีขน ขอบกาบหุ้มใบมีขนสีขาว โคนใบกลม
 
  ดอก ช่อดอกออกเป็นกลุ่ม ก้านดอกสั้น มีกลีบหุ้มดอกขนาดใหญ่ กลีบดอกมี 3 กลีบ หน่อมีขนาดใหญ่
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - หน่ออ่อน ประกอบอาหารเช่นแกงหน่อไม้(เมี่ยน)
- ลำต้น ใช้จักเป็นตอกสำหรับทำเครื่องจักสานหรือทำกระบอกข้าว หลาม(เมี่ยน,ปะหล่อง)
ลำต้น ใช้ทำกระบอกข้าวหลาม(ปะหล่อง,คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง