ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา White silk cotton tree
White silk cotton tree
Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Malvaceae (Bombacaceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
 
  ชื่อไทย นุ่น
 
  ชื่อท้องถิ่น ปั้งพัวะ(ม้ง), นุ่น(ไทลื้อ), ต่อเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), งิ้ว(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร ลำต้นตรงแตกกิ่งต่ำ เปลือกสีน้ำตาลอมเทา ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกเรียงตรงข้าม ใบย่อยรูปรี ปลายเรียวแหลม โคนสอบและเบี้ยว ขอบใบหยักตื้นๆ ผิวเรียบ ช่อดอกสั้น ออกตามปลายกิ่ง ประมาณ 3-7 ดอก ดอกย่อยขนาดใหญ่สีขาวรูปแตร ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ขอบกลีบย่นเป็นริ้ว ผลเป็นฝักชนิดเปลือกแข็ง 2 ชั้น รูปขอบขนาน บิดไปมา เมล็ดแบนมีเยื่อบางๆ ติดหัวท้ายคล้ายปีก
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เส้นใย ใช้ยัดหมอน ฟูก หรือที่นอน(ไทลื้อ,ม้ง,กะเหรี่ยงแดง,คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ พบทั่วไปในป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา ชอบขึ้นตามริมลำธาร
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง