ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Litsea cubeba (Lour.) Pers.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Lauraceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Litsea cubeba (Lour.) Pers.
 
  ชื่อไทย ตะไคร้ต้น
 
  ชื่อท้องถิ่น ลำตะไคร้ต้น(ลั้วะ), เต๊อะหลู่สะ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), กะหรื้อซะ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ตะไคร้ต้นเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ทุกส่วนของต้นและใบมีกลิ่นหอมคล้ายตะไคร้
 
  ใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปหอกแคบ โคนใบและปลายใบแหลม
 
  ดอก ดอกเป็นช่อสีเหลือง มีดอกย่อย 4-6 ดอก ออกตามปลายกิ่ง
 
  ผล ผลกลมฉ่ำน้ำ สีเขียวอมเหลือง
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ใช้ใส่แกงเพื่อดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์(ลั้วะ)
ผล ใส่แกง มีรสเผ็ดและกลิ่นหอม(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
ผล ใช้ประกอบอาหาร เช่น แกงไก่ หรือแกงหน่อไม้ มี กลิ่นฉุนและมีรสเผ็ดเล็กน้อย ดอก กินกับน้ำพริก หรือนำไปผัด(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง