ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา แทดทือเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), เครืออาด(ไทใหญ่), ยิ่งก้วยจิว(เมี่ยน)
แทดทือเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), เครืออาด(ไทใหญ่), ยิ่งก้วยจิว(เมี่ยน)
Cayratia sp.1
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Vitaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Cayratia sp.1
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น แทดทือเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), เครืออาด(ไทใหญ่), ยิ่งก้วยจิว(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน มีรสเปรี้ยวใส่ในแกง(ไทใหญ่)
ยอดอ่อน มีรสเปรี้ยวใส่ในแกง ผลสุกกินได้(กะเหรี่ยงแดง)
ใบอ่อน ตำใส่ปูหรือปลาเพิ่มรสชาติเปรี้ยว(เมี่ยน)
- กิ่งสด ต้มอาบหรือเปลือกใช้ดองเหล้าช่วยบำรุงเลือด(กะเหรี่ยงแดง,ไทใหญ่)
ใบ นำไปลนไฟแล้วนำมาขยี้ทาแก้อาการคันบริเวณที่ผิวหนังแห้ง(เมี่ยน)
- ใบ ต้มเลี้ยงหมู(กะเหรี่ยงแดง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง