ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ส้มจว้าว(คนเมือง)
ส้มจว้าว(คนเมือง)
Cayratia sp.3
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Vitaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Cayratia sp.3
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น ส้มจว้าว(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ ใช้เป็นส่วนประกอบในอาหาร เช่น แกงบอน มีรสเปรี้ยว จึงใช้แก้คันจากบอน(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง