ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ก่อใบเลื่อม, ก่อหลั่ง
ก่อใบเลื่อม, ก่อหลั่ง
Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Fagaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC.
 
  ชื่อไทย ก่อใบเลื่อม, ก่อหลั่ง
 
  ชื่อท้องถิ่น ก่อเดือย(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เมล็ด นำไปคั่วรับประทาน(คนเมือง)
- เนื้อไม้ เป็นไม้เนื้อแข็ง ใช้ทำโครงสร้างส่วนต่างๆ ของบ้าน เช่น ฝาบ้าน เสาบ้าน(คนเมือง)
- เนื้อไม้ ใช้ทำฟืน(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง